All posts by Declau

Week van de valpreventie

De ‘Week van de Valpreventie’ (WvdV) gaat dit jaar door van 22 tot 28 april en is een jaarlijks weerkerende ‘vitrine’ om valpreventie publiek in de belangstelling te plaatsen. Deze campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en fractuurpreventie. Tijdens de WvdV worden alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers enz. die in contact komen met 65-plussers, aangesproken om samen te werken rond valpreventie. In bijlage vindt u tevens een folder met meer informatie.

Lees meer

Onze dienst doet mee met VIS-Flanders!

OVER VIS-FLANDERS, VESTIBULAR INFANT SCREENING-FLANDERS

Vestibular Infant Screening-Flanders (VIS-Flanders) is een project met financiële steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), waarbij de evenwichtsfunctie bij Vlaamse slechthorende baby’s wordt onderzocht aan de hand van een screeningstest op de leeftijd van 6 maanden. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen de vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen van de Universiteit Gent en de dienst Neus- Keel- en Oorheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Door de invoering van een evenwichtsscreening bij slechthorende baby’s van 6 maanden zullen evenwichtsproblemen vroegtijdig worden opgespoord om de impact hiervan op de verdere (motorische) ontwikkeling te beperken. De cervicaal vestibulair geëvokeerde myogene potentiaal (cVEMP) test zal gebruikt worden om deze screening af te nemen. Vlaanderen is hiermee de eerste regio wereldwijd die deze screening zal uitvoeren. Hierbij nemen alle officiële Vlaamse referentiecentra van Kind en Gezin deel.

Lees meer

Obstructief slaapapneu syndroom: tegemoetkoming in de kosten

Indien u aan het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) lijdt, dan kan u in  aanmerking komen voor een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of met een mandibulair repositieapparaat (MRA). Het nCPAP-toestel of het MRA helpt u  tijdens de slaap beter ademen.
Het nCPAP-toestel produceert een continue positieve druk langs de neus tijdens de slaap of “nasal continuous positive airway pressure” (nCPAP). De patiënt dan gebruikt het toestel samen met een geschikt neus- of gezichtsmasker.
Het MRA is een tandheelkundige beugel die de patiënt tijdens de slaap draagt. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of de patiënt hiervoor in aanmerking komt en een nCPAP- toestel ter beschikking stelt of een MRA bezorgt.  U kan hiervoor op onze dienst terecht.  Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Lees meer

Primeur in Vlaanderen: Fusion Compact navigatiesysteem

Sinusoperaties (FESS).

Sinds vorige week werd op de dienst NKO van het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen  het gloednieuwe navigatiesysteem van Medtronic, de Fusion Compact, in bedrijf genomen.

Het Fusion Compact navigatiesysteem biedt real-time positionering informatie die de chirurg kan helpen veilig te navigeren in en rond de sinussen.

Om veilige en  effectieve endoscopische sinuschirurgie (FESS) te verrichten,  zijn een gedetailleerde kennis van de  anatomie en deskundige chirurgische vaardigheden nodig.  Sommige aandoeningen van de sinussen,  vroegere operaties of normale anatomische varianten kunnen  echter zelfs  voor de ervaren NKO-arts nog een uitdaging vormen.  Voorkomen van verwikkelingen is immers  van het allergrootste belang.

Daarom werd het navigatiesysteem aangekocht om de operaties op de sinussen nog veiliger te maken.  Het laat ook toe meer complexe chirurgie in en rond de sinussen te verrichten.

 

Lees meer

World Hearing Day: onze dienst op VTM nieuws

Vandaag 3 maart is het World Hearing Day.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor gehoorverlies, de socio-economische impact van gehoorverlies op de maatschappij en de kosteneffectiviteit van de preventie en behandeling van gehoorverlies. Volgens de WHO hebben 360 miljoen mensen wereldwijd dusdanig gehoorverlies, dat het hen beperkt in het alledaagse leven.

Dit jaar is het thema van World Hearing Day “Action for Hearing loss: make a sound investment”. In een nieuw rapport schat de WHO dat de kosten van gehoorverlies wereldwijd zo rond de 750 miljard dollar per jaar liggen. Ook in de Westerse wereld komt gehoorverlies voor: vooral de laatste jaren zien we bij jongeren en adolescenten al maar meer gehoorschade optreden door gebruik van draagbare audioapparaten zoals smartphones en mp3 spelers.  Ook tijdens optredens en festival hebben de jongeren te weinig aandacht voor goede gehoorbescherming door middel van earplugs. Zie ook VTM nieuws.

Werknemers kunnen de volgende tips volgen. Deze tips zijn zeker ook van toepassing thuis en bij de opvoeding van de kinderen. Gehoorbescherming kan immers niet vroeg genoeg beginnen ! 1. Zet je iPod of mp3-speler nooit op volle kracht (maximum 50 %). 2. Het volume staat te hoog als iemand naast jou het kan horen (grenswaarde is 80 dB). 3. Gebruik liever een hoofdtelefoon in plaats van oortjes (oortjes geven 9 decibel meer). 4. Zoek niet meerdere keren na elkaar het lawaai op. 5. Beperk ook de geluidssterkte van radio, televisie, PC,… 6. Als lawaai niet te vermijden is, gebruik dan goede oordopjes of oorkappen. 7. Als je moet roepen om je verstaanbaar te maken, is de grens van veilig geluid overschreden. 8. Ga op feesten en concerten nooit in de buurt van de luidsprekers staan. 9. Ga weg als je het gevoel hebt dat er te veel lawaai is of als je oorpijn krijgt. Laat je oren even rusten. 10. Wissel regelmatig van positie in de zaal of op de concertweide.

Lees meer