Voorinschrijving

Sinds 1 januari 2018 worden alle heelkundige ingrepen gecentraliseerd uitgevoerd op campus Sint-Vincentius.   U kan echter zowel voor uw voorinschrijving als voor uw preoperatieve onderzoeken (POS)  terecht op alle  campussen van de GZA ziekenhuizen.

 

Om een ingreep te ondergaan dient u volgende stappen te ondernemen.


STAP 1

De NKO arts bood u tijdens de raadpleging een preoperatieve informatiemap aan met formulieren. De digitale versies van de vragenlijsten vindt u hieronder terug:

We raden u aan de aanbevelingen uit deze map zorgvuldig op te volgen en de vragenlijsten volledig in te vullen. Zo kunnen we de ingreep goed voorbereiden en de kwaliteit van onze zorgverlening verbeteren. Bovendien biedt een betere voorbereiding meer veiligheid voor u als patiënt.

Indien  er vooronderzoeken nodig zijn, laat deze dan tijdig uitvoeren: maak zo snel mogelijk een afspraak voor de bijkomende raadplegingen en bewaar de resultaten in uw preoperatieve informatiemap.  Het is belangrijk dat al uw resultaten ter beschikking zijn op het ogenblik van de preoperatieve screening en bij uw opname.


STAP 2

Gebaseerd op objectieve parameters zal uw NKO-arts u al dan niet naar de preoperatieve  screening (POS) verwijzen:

Wanneer moet u zeker  langskomen op de preoperatieve screening?

 • Indien u gehospitaliseerd wordt voor een chirurgische ingreep.
 • Bij een  dagopname indien u ouder dan 55 jaar  bent (algemene anesthesie of epidurale verdoving).
 • Indien de  chirurg dat nodig acht.

U maakt best steeds vooraf een afspraak:

 • Campus Sint-Vincentius:  Tel. 03 283 14 90 of via e-mail: preop-screening.sv@gza.be (route 212)
 • Campus Sint-Jozef: inkomhal – Tel. 03 444 13 3 of via e-mail: preop-screening.sj@gza.be (meld u aan het onthaal)
 • Campus Sint-Augustinus: route 101 – Tel. 03 443 45 4 of via e-mail: preop-screening.sa@gza.be (route 101)

Wat brengt u mee?

 • Ingevulde preoperatieve vragenlijst
 • Verwijsbrief van de chirurg
 • Externe verslagen niet ouder dan 6 maand:
  • bloedresultaten, EKG, cardiologische verslagen, …
 • Bloedgroepkaart

Meer informatie vindt u hier.


STAP 3

 • Daarnaast dient u voor uw opname vooraf ook enkele administratieve formaliteiten te regelen: de voorinschrijving.

 

Voordeel van een voorinschrijving:

 • U wordt sneller geholpen op het moment van uw opname.
 • U kan zo nodig vooraf nog een aantal administratieve zakentijdig in orde brengen (bv. hospitalisatieverzekering…).
 • U wordt vooraf geïnformeerd over de kosten van uw verblijf.

Wat brengt u mee?

 • Gegevens over uw opname: naam arts, datum en uur opname
 • Identiteitskaart / paspoort
 • Voorschot (het voorschot wordt berekend op basis van de verwachte verblijfsduur, uw statuut bij uw mutualiteit en het gekozen kamertype)
 • Gegevens hospitalisatieverzekering
 • Bent u niet aangesloten bij één van de Belgische ziekenfondsen, breng dan een betalingsgarantie mee.
 • Naam en adres van uw huisarts
 • Bij arbeidsongeval: gegevens werkgever en verzekeringsmaatschappij

Voor hospitalisaties en dagopnames kinderen:

in de centrale inkomhal van onze drie ziekenhuiscampussen kan u iedere werkdag van 8 tot 16.30 uur terecht om uw reservatie in orde te brengen. U meldt u aan via de  inschrijvingskiosk met identiteitskaart en vervolgens kiest u:

> “opname, kamer reserveren of aanvullen administratie”

> “kamer reserveren”

Voor dagopnames volwassenen:

dient u zich steeds aan het loket van de dagkliniek  (Tel. 03 285 24 31 of via e-mail: opnameplanning.dagkliniek@gza.be)
aan te bieden op de 4de verdieping van de campus Sint-Vincentius.