Dag van de opname

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan  de opnamedienst (campus Sint-Vincentius). Zie ook bereikbaarheid en openingsuren.

Bij de opname wordt uw elektronische identiteitskaart (eID) ingelezen zodat we meteen beschikken we over uw juiste patiëntgegevens. Deze snelle verwerking van uw gegevens maakt dat u als patiënt vlot kunt opgenomen of doorverwezen worden naar de wachtkamer.

Indien u niet over een eID beschikt, dient u zich te voorzien van een ander legitimatiebewijs, bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning. Breng ook eventuele verzekeringsdocumenten mee. Raadpleeg uw verzekeringspolis of contacteer uw verzekeringsmaatschappij over de manier waarop u aangifte moet doen van uw ongeval, ziekte of medische toestand.  Mocht u vragen hebben omtrent de kostprijs van uw behandeling, dan kan u hiervoor steeds terecht op de facturatiedienst via : facturatie.prijsopgave@gza.be.

U ontvangt de documenten voor de afdeling en een identificatiearmbandje met uw naam en het nummer van de verpleegafdeling waar u verblijft. Om veiligheidsredenen moet u dit gedurende heel uw verblijf in ons ziekenhuis dragen.

Uw huisarts wordt van uw ziekenhuisopname verwittigd. Wij bezorgen uw huisarts ook een verslag van uw ziekenhuisverblijf. Als u niet wenst dat uw huisarts op de hoogte is van uw ziekenhuisopname, meldt dit dan bij uw opname.

Vergeet tot slot niet uw werkgever en uw ziekenfonds te verwittigen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Afspraken rond nuchter zijn

Deze afspraken dient u te respecteren bij algemene narcose en bij locoregionale anesthesie. Het niet volgen van deze richtlijnen kan uw leven in gevaar brengen en zal leiden tot uitstel van de ingreep.

U mag gebruiken:

  • tot 6 uur voor de ingreep: licht vast voedsel, niet-heldere vloeistoffen (melk, soep, fruitsap, …); flesvoeding voor baby’s > 3 maand
  • tot 4 uur voor de ingreep: borstvoeding, flesvoeding voor baby’s jonger dan 3 maand
  • tot 2 uur voor de ingreep: heldere vloeistoffen: water, koffie of thee zonder melk, helder appelsap zonder pulp, maximaal 1 glas; geen frisdranken
  • tot 1 uur voor de ingreep: medicatie met een slok water

Let in verband met hygiëne op het volgende:

  • Verwijdere nagellak
  • Verwijder piercings
  • Neem voor de operatie een bad of een douche
  • Laat bij voorkeur tandbederf vooraf door uw tandarts behandelen
  • Verwittig uw arts wanneer u last heeft van infecties