Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op de website neuskeeloren.be en wordt gecreëerd en beheerd door de VZW NKO-artsen GZA, hierna VZW genoemd.  De VZW is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten.  Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Alle gegevens die door de gebruikers van deze site ingegeven worden (contactformulier), worden door ons verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’).  De VZW verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.  Meer bepaald worden deze gegevens enkel gebruikt voor interne doeleinden om u een betere service te verlenen (patiëntenadministratie) en worden zij, tenzij anoniem (cookies), nooit aan derden overgemaakt.

Overeenkomstig de wet heeft u het recht om op elk ogenblik inzage, correctie of verwijdering  te vragen van de geregistreerde persoonsgegevens. De gebruiker die dat wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om identificatie.  Het volstaat een melding te versturen via ons contactformulier met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Op deze site maken we gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat door de webserver in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen wordt wanneer een website bezocht wordt. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen. Cookies kunnen geplaatst worden door de webserver van de website die u bezoekt of door partners waarmee een website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer bevindt. De bedoeling van cookies is om de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Alsook helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Op deze website  worden slechts twee vormen van cookies gebruikt:

  1. Cookies voor statistische doeleinden registreren de geraadpleegde pagina’s van de website.   Om de werking, marketingstrategie en personalisatie van deze website te verbeteren, gebruikt  de VZW analytische cookies om informatie te verzamelen over het aantal bezoekers, hoe bezoekers waren verbonden met deze website en om te zien hoe bezoekers zich op deze website verplaatsen (bijvoorbeeld om te bepalen welke delen van de website het populairst zijn). Om dit te doen, gebruikt de VZW Google Analytics (https://www.google.com/policies/privacy/).
  2. Sessiecookies of tijdelijke cookies: zij maken de surfervaring van een surfsessie makkelijker. Sessiecookies zijn over het algemeen functioneel.  Deze sessie begint wanneer u de browser opent en eindigt wanneer u het browserscherm weer sluit. Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies.

Als u het gebruik van cookies niet toestaat, zullen sommige functies en pagina’s niet werken zoals verwacht. Deze website heeft geen controle over de verspreiding van eventuele cookies van derden.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.