Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kan u tijdens kantooruren altijd telefoneren naar het secretariaat op campus St-Vincentius of St-Jozef. Ga naar raadplegingen om een afspraak te maken.

Afhankelijk van het probleem zal er geadviseerd worden contact op te nemen met uw huisarts of zich naar de spoeddienst te begeven. Zo mogelijk zal er een dringende afspraak voorzien worden op onze dienst bij één van de stafleden. Zo nodig kan uw huisarts met ons contact opnemen.

Buiten de kantooruren is er een permanente wachtdienst voorzien via het algemene telefoonnummer 03 285 20 00 voor campus St-Vincentius en 03 444 12 11 voor campus St-Jozef.

Als u via de dienst spoedgevallen binnenkomt en de arts besluit dat u in het ziekenhuis moet blijven, wordt u op de dienst spoedgevallen ingeschreven. Wanneer de opname ‘s nachts gebeurt, blijft u soms tot ’s morgens op de nachtafdeling van deze dienst. De verpleegkundige brengt u later naar de verpleegafdeling waar we u verder verzorgen. Nadien kunt u de administratieve formaliteiten regelen.