COVID-19

Raadplegingen NKO

Momenteel  zijn voor onze NKO-raadpleging (route 71 campus Sint Vincentius, GZA) diverse maatregelen getroffen:

 • In het kader van de aanbevelingen van de overheid wordt een groot deel van de raadplegingen  geannuleerd.  Enkel  “dringende” en “noodzakelijke” raadplegingen zijn momenteel in het ziekenhuis toegelaten.  Daarom worden in eerste instantie niet-dringende  en routine controles geannuleerd.
 • Tijdelijk werd de consultatie op de campus Sint-Jozef stopgezet: alle patiënten zullen gecentraliseerd worden op campus Sint-Vincentius.
 • Om dit beleid correct te kunnen toepassen is de nodige kennis vanuit de NKO discipline cruciaal. Hiervoor dient een NKO-arts een triage te doen. De NKO- arts zal voor elke nieuwe aanmelding  een inschatting maken van welke patiënten nog naar de raadpleging mogen komen of welke beter thuisblijven en eventueel telefonisch verder geholpen kunnen worden.
 • Patiënten zullen door ons zelf worden gecontacteerd bij wijziging in hun afspraken.

De volgende problemen kunnen worden onderzocht

 • Acute problemen (bijvoorbeeld een bloedneus, …)
 • Acute problemen doorverwezen door uw huisarts (best in overleg met ons)
 • Ernstige chronische problemen (bepaalde infecties, oncologie, …)
 • Potentiële acute problemen (acute gehoordaling met nood aan dringende behandeling)
 • Potentiële ernstige problemen (uitsluiten en/of vermoeden oncologisch probleem)
 • Postoperatieve verbanden en controles

Regels voor tijdens het bezoek van de raadpleging

 • U komt niet naar onze dienst indien u verkoudheid en/of griepachtige klachten met niezen en/of hoesten heeft
 • Bij het aanmelden moet u de beide handen ontsmetten
 • Partners en bezoekers zijn niet toegestaan
 • Maximaal 1 begeleider bij uw kind of bij hulpbehoevenden

Ingrepen

Enkel dringende en oncologische NKO-ingrepen worden momenteel nog uitgevoerd. Indien uw operatie wordt geannuleerd wordt u verwittigd door ons secretariaat.

Tot slot

Wij begrijpen dat u veel vragen heeft met betrekking tot deze situatie. Volg daarom in eerste instantie de berichtgevingen van de overheid (via nieuwsberichten) en eventuele updates op onze website. Wij proberen de telefoonlijnen zoveel mogelijk open te houden voor de dringende afspraken en vragen. U kan ons ook steeds contacteren via mail (zie contactgegevens).

Dank voor uw begrip en geduld

Namens het gehele NKO-team