All posts by generaluser

Mucoviscidose in NKO

In het kader van 15 jaar mucocentra werkte onze dienst  mee aan het nieuwe bulletin van de muco vereniging betreffende de behandelingen bij mucoviscidose of taaislijmziekte.

Lees meer

Referentiecentrum Kind & Gezin

Referentiecentrum Kind & Gezin

Onze dienst  is een erkend referentiecentrum voor opvolging van baby’s bij wie de ALGO neonatale gehoorscreening geen perfect resultaat gaf. ALGO slaat op het algoritme dat gebruikt wordt om te bepalen of de baby al dan niet goed hoort. In feite moeten we nu spreken van een MAICO screening gezien het toestel waarmee getest wordt van de firma Maico is.

Lees meer