Slaapstoornissen en snurken

Heel wat voorbeelden tonen aan dat slecht slapen nadelige gevolgen kan hebben voor uw gezondheid. Denk maar aan verkeers- en werkongevallen, of gezondheidsproblemen. Eén derde van de bevolking krijgt ooit te kampen met slaapproblemen.

Na een grondig vraaggesprek, gebeurt een klinisch onderzoek van de neus en keel, met inbegrip van een endoscopie. Naargelang de bevindingen wordt eventueel een afspraak gemaakt voor een slaaponderzoek ( PSG) en/of een slaapendoscopie (DISE).  Dit gebeurt in multidisciplinaire samenwerking.

  • Polysomnografie (PSG) of slaaponderzoek is een standaardonderzoek dat informatie levert over de slaapkwaliteit en gerelateerde aandoeningen. PSG-metingen bieden, naast informatie over de hersenactiviteit (EEG), ook informatie aan over aanwezige spieractiviteit (EMG), oogbewegingen (EOG), ademhaling en zuurstofniveau in het bloed, slaaphouding, snurk- en andere geluiden en hartslag.  Op basis van dit onderzoek kan de arts dan vaststellen of het enkel om snurken gaat, dan wel er apnea’s – ademhaling stilstanden- veelvuldig optreden tijdens de slaap.  Dit laatste staat ook bekend als obstructief slaap apnea syndroom (OSAS). Verder kunnen hieruit andere specifieke slaapstoornissen worden afgeleid.
  • Slaapendoscopie onder sedatie (DISE). Dit onderzoek gebeurt in het operatiekwartier onder sedatie tijdens een dagopname. Het doel van DISE is om de juiste oorzaak en locatie(s) van het snurkgeluid aan te tonen terwijl u slaapt. De sedatie is van belang omdat tijdens de slaap de spieren ontspannen, waardoor de positie van kaak, tong en verhemelte kunnen veranderen. Op deze manier kunnen we een heel gerichte diagnose stellen.

Op basis van al deze onderzoeken kan uw NKO arts dan een passende behandeling voorstellen.