Obstructief slaapapneu syndroom: tegemoetkoming in de kosten

Indien u aan het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) lijdt, dan kan u in  aanmerking komen voor een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of met een mandibulair repositieapparaat (MRA). Het nCPAP-toestel of het MRA helpt u  tijdens de slaap beter ademen.
Het nCPAP-toestel produceert een continue positieve druk langs de neus tijdens de slaap of “nasal continuous positive airway pressure” (nCPAP). De patiënt dan gebruikt het toestel samen met een geschikt neus- of gezichtsmasker.
Het MRA is een tandheelkundige beugel die de patiënt tijdens de slaap draagt. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of de patiënt hiervoor in aanmerking komt en een nCPAP- toestel ter beschikking stelt of een MRA bezorgt.  U kan hiervoor op onze dienst terecht.  Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.