Wat is een VEMP?

VEMP staat voor vestibular evoked myogenic potential, het is dus een spierspanning veroorzaakt door vestibulaire prikkeling (evenwichtssysteem).

Door luide geluiden aan te bieden, wordt een bepaald deel van het evenwichtsorgaan, nl. de sacculus, geprikkeld. Als gevolg hiervan treedt een reflex op in de hersenstam die ervoor zorgt dat er een verschil in spierspanning plaatsvindt ter hoogte van de musculus sternocleidomastoideus (dit is de halsspier die van het sleutelbeen naar het oor loopt). Bij een VEMP wordt deze reactie opgemeten, waardoor we kunnen nagaan of alle onderdelen van deze reflexboog intact zijn.

Voorbereidingen thuis:

Draag comfortabele kledij die de halsregio vrijhoudt.

Gebruik voor het onderzoek liefst geen crèmes of make-up op het gezicht en de hals. Dit is nadelig voor de electrode plaatsing.

In het ziekenhuis:

Op de dag van uw afspraak komt u een kwartier voor tijd zodat u zich eerst kan inschrijven.

Dit kan in de grote inkomhal aan de inschrijvingskiosk of aan het loket: u heeft uw identiteitskaart hiervoor nodig. U vermeldt dat u een afspraak heeft op de dienst NKO voor onderzoeken en welke arts u heeft verwezen.

Nadien komt u naar de raadpleging NKO (route 66, 1ste verdieping) en meldt u zich aan bij de balie. Gelieve een tolk te voorzien indien u zelf de Nederlandse, Engelse of Franse taal niet machtig bent.

Verloop onderzoek:

Aan de hand van electroden zal de spierspanning in uw hals gemeten worden. Hiervoor moet de huid eerst ontvet en gescrubd worden. De electroden worden vervolgens gekleefd op de musculus sternocleidomastoideus (dit is de halsspier die van het sleutelbeen naar het oor loopt), bovenaan het borstbeen en op het voorhoofd.

Tijdens de meting moet u uw hals opspannen, dit wordt eerst geoefend. Vervolgens gebeurt de meting met dopjes in uw oren waardoor u luide geluiden hoort, ondertussen moet u uw hals opspannen en wordt de reactie gemeten. Afhankelijk van het resultaat moet de meting enkele keren herhaald worden.

HET IS BELANGRIJK DAT U TIJDIG AANWEZIG BENT EN MINSTENS 24U VOORAF ANNULEERT INDIEN U NIET AANWEZIG KAN ZIJN.