Wat is een toonaudiometrie?

Dit is de meest gekende klassieke gehoortest. Uw gehoordrempel wordt aan beide oren afzonderlijk bepaald op meerdere frequenties. Deze test is enkel mogelijk met medewerking van de patiënt; er wordt gevraagd te reageren op elke toon die de patiënt waarneemt.

In het ziekenhuis:

Op de dag van uw afspraak komt u een kwartier voor tijd zodat u zich eerst kan inschrijven.

Dit kan in de grote inkomhal aan de inschrijvingskiosk of aan het loket: u heeft uw identiteitskaart hiervoor nodig. U vermeldt dat u een afspraak heeft op de dienst NKO voor onderzoeken en welke arts u heeft verwezen.

Nadien komt u naar de raadpleging NKO (route 66, 1ste  verdieping) en meldt u zich aan bij de balie. Gelieve een tolk te voorzien indien u zelf de Nederlandse, Engelse of Franse taal niet machtig bent.

Verloop onderzoek:

U krijgt een hoofdtelefoon opgezet waardoor u tonen hoort, u moet hierop reageren door op een knop te duwen of uw hand op te steken. U krijgt tonen te horen van verschillende frequenties en luidheden. Voor elke frequentie afzonderlijk bepalen we de gehoordrempel: eerst wordt de toon goed hoorbaar aangeboden, dan steeds stiller tot u de toon niet meer hoort. Vervolgens wordt de toon luider aangeboden tot u opnieuw reageert. Indien dezelfde drempel enkele malen bevestigd wordt, kan deze worden vastgelegd. Dit principe wordt herhaald voor elke frequentie op het audiogram tot we een volledige curve bekomen aan beide oren afzonderlijk.

Afhankelijk van het resultaat van de test met hoofdtelefoon, worden soms ook de beengeleiding drempels bepaald. Dit gebeurt met de beengeleider die achter uw oor op het rotsbeen geplaatst wordt. Het principe is hetzelfde als de test met hoofdtelefoon.

HET IS BELANGRIJK DAT U TIJDIG AANWEZIG BENT EN MINSTENS 24U VOORAF ANNULEERT INDIEN U NIET AANWEZIG KAN ZIJN.