Wat is een tinnitus analyse?

Tijdens een tinnitusanalyse proberen we uw tinnitus in kaart te brengen. Door verschillende onderzoeken af te nemen, is het vaak mogelijk te weten te komen wat de oorzaak is van uw tinnitus. Het is ook een hulpmiddel om te bepalen welke behandeling / therapie in uw geval het beste is.

In het ziekenhuis:

Op de dag van uw afspraak komt u een kwartier voor tijd zodat u zich eerst kan inschrijven.

Dit kan in de grote inkomhal aan de inschrijvingskiosk of aan het loket: u heeft uw identiteitskaart hiervoor nodig. U vermeldt dat u een afspraak heeft op de dienst NKO voor onderzoeken en welke arts u heeft verwezen.

Nadien komt u naar de raadpleging NKO (route 66, 1ste verdieping) en meldt u zich aan bij de balie. Gelieve een tolk te voorzien indien u zelf de Nederlandse, Engelse of Franse taal niet machtig bent.

Verloop onderzoek:

Er worden eerst enkele korte objectieve onderzoeken afgenomen, vervolgens wordt uw gehoor gemeten met de koptelefoon en als laatste maken we een analyse van uw tinnitus. Dit houdt in dat we met uw medewerking een geluid zoeken dat zo goed mogelijk overeenkomt met uw tinnitus (qua klank, toonhoogte en luidheid). We gaan ook de maskeerbaarheid van uw tinnitus na.

Voor of na het onderzoek wordt u gevraagd een tinnitusvragenlijst in te vullen om de psychologische weerslag te peilen.

HET IS BELANGRIJK DAT U TIJDIG AANWEZIG BENT EN MINSTENS 24U VOORAF ANNULEERT INDIEN U NIET AANWEZIG KAN ZIJN.