Wat is een stemanalyse?

Bij een stemanalyse worden verschillende stemopnamen geanalyseerd en vergeleken met de norm.

In het ziekenhuis:

Op de dag van uw afspraak komt u een kwartier voor tijd zodat u zich eerst kan inschrijven.

Dit kan in de grote inkomhal aan de inschrijvingskiosk of aan het loket: u heeft uw identiteitskaart hiervoor nodig. U vermeldt dat u een afspraak heeft op de dienst NKO voor onderzoeken en welke arts u heeft verwezen.

Nadien komt u naar de raadpleging NKO (route 66, 1ste verdieping) en meldt u zich aan bij de balie. Gelieve een tolk te voorzien indien u zelf de Nederlandse, Engelse of Franse taal niet machtig bent.

Verloop onderzoek:

D.m.v. spirometrie wordt de vitale capaciteit van uw longen bepaald.

De volgende testonderdelen bestaan uit verschillende stemopnamen, o.a. het bepalen van de maximale fonatietijd en het in kaart brengen van uw stem op een fonetogram.

U wordt ook gevraagd een vragenlijst in te vullen zodat u zelf uw stem en stemproblemen subjectief kan evalueren.

HET IS BELANGRIJK DAT U TIJDIG AANWEZIG BENT EN MINSTENS 24U VOORAF ANNULEERT INDIEN U NIET AANWEZIG KAN ZIJN.