Spraakaudiometrie

Wat is een spraakaudiometrie?

Dit is een belangrijke aanvulling op toonaudiometrie. D.m.v. spraakaudiometrie wordt nagegaan hoeveel spraak u verstaat op verschillende luidheden. Deze test is enkel mogelijk met medewerking van de patiënt; er wordt gevraagd de woorden die de patiënt hoort luidop te herhalen.

In het ziekenhuis:

Op de dag van uw afspraak komt u een kwartier voor tijd zodat u zich eerst kan inschrijven.

Dit kan in de grote inkomhal aan de inschrijvingskiosk of aan het loket: u heeft uw identiteitskaart hiervoor nodig. U vermeldt dat u een afspraak heeft op de dienst NKO voor onderzoeken en welke arts u heeft verwezen.

Nadien komt u naar de raadpleging NKO (route 66, 1ste  verdieping) en meldt u zich aan bij de balie. Gelieve een tolk te voorzien indien u zelf de Nederlandse, Engelse of Franse taal niet machtig bent.

Verloop onderzoek:

U krijgt een hoofdtelefoon opgezet waardoor u woorden hoort, u moet deze luidop herhalen. Er wordt gestart op een goed verstaanbaar niveau waardoor u de woorden in het begin goed zal verstaan. De woorden zullen steeds stiller worden, tot het niveau waarop u ze niet meer zal verstaan. Het is de bedoeling dat u zegt wat u denkt gehoord te hebben, zelfs als dit maar een deel van het woord is. Als resultaat krijgen we een spraakaudiogram: dit geeft ons een beeld van hoe goed u spraak verstaat.

In bepaalde gevallen wordt een spraaktest afgenomen met ruis op de achtergrond, hierdoor kunnen we bepalen wat de invloed van omgevingslawaai op uw spraakverstaan is.

HET IS BELANGRIJK DAT U TIJDIG AANWEZIG BENT EN MINSTENS 24U VOORAF ANNULEERT INDIEN U NIET AANWEZIG KAN ZIJN.