Logopedie

  • De NKO-arts onderzoekt de patiënt en stelt een voorschrift op voor een logopedisch bilan of het behandelplan
  • Het logopedisch bilan wordt overgemaakt aan de logopedist (per post of meegegeven aan de patiënt).
  • De logopedist stelt het logopedisch bilan of behandelplan op.
  • Het logopedisch bilan wordt overgemaakt aan de NKO-arts (meestal per post).
  • De NKO-arts maakt het definitief voorschrift voor de logopedische therapie op.
  • Het logopedisch voorschrift wordt overgemaakt aan de logopedist (per post).
  • De logopedist kan dan pas de behandeling starten en het voorschrift wordt aan de mutualiteit overgemaakt.

Onze dienst werkt onder andere samen met de logo praktijk ‘De Klauterboom’.