Wat is een ENG of VNG?

Een ENG of electronystagmografie is een onderzoek waarbij we aan de hand van elektroden de oogbewegingen registreren. Bij een VNG of videonystagmografie worden de oogbewegingen met een mini camera geregistreerd.  Het evenwichtsorgaan kan oogbewegingen sturen, waardoor we o.b.v. deze meting de werking van het evenwichtsorgaan kunnen evalueren.

Voorbereidingen thuis:

  • Nuchter: Het onderzoek kan een beetje draaierigheid en/of misselijkheid uitlokken. Als u in de uren voor het onderzoek zou eten, gebruik dan een lichte maaltijd.
  • Medicatie: Gelieve 5 dagen voor het onderzoek geen sederende medicatie of betahistine in te nemen.
  • Make-up: Gebruik voor het onderzoek liefst geen crèmes of make-up op het gezicht. Dit is nadelig voor de electrode plaatsing.

 In het ziekenhuis:

Op de dag van uw afspraak komt u minstens een kwartier voor tijd zodat u zich eerst kan inschrijven.

Dit kan in de grote inkomhal aan de inschrijvingskiosk of aan het loket: u heeft uw identiteitskaart hiervoor nodig. U vermeldt dat u een afspraak heeft op de dienst NKO voor onderzoeken en welke arts u heeft verwezen.

Nadien komt u naar de raadpleging NKO (route 66, 1ste verdieping) en meldt u zich aan bij de balie. Gelieve een tolk te voorzien indien u zelf de Nederlandse, Engelse of Franse taal niet machtig bent.

Verloop onderzoek:

Indien een ENG wordt uitgevoerd, zullen aan de hand van elektroden  uw oogbewegingen geregistreerd worden. Hiervoor moet de huid eerst ontvet en gescrubd worden. De elektroden worden vervolgens gekleefd naast de ogen en op het voorhoofd.

Zowel bij ENG als VNG, bestaat het onderzoek zelf uit 3 grote delen. In het eerste deel moet u een bolletje volgen dat zal geprojecteerd worden op de muur. In het tweede deel zullen we de stoel zachtjes laten ronddraaien. In het derde en laatste deel wordt de stoel plat gelegd en gaan we met koud en vervolgens warm water in de oren spuiten. Tijdens dit laatste onderdeel stimuleren we het evenwichtsorgaan en dit kan een beetje draaierigheid en/of misselijkheid uitlokken.

Het gehele onderzoek gaat door in een verduisterde ruimte en zal ongeveer 1 uur duren.

ER WORDT HEEL WAT TIJD VOOR DIT ONDERZOEK GERESERVEERD, HET IS DUS BELANGRIJK DAT U TIJDIG AANWEZIG BENT EN MINSTENS 24U VOORAF ANNULEERT INDIEN U NIET AANWEZIG KAN ZIJN.