Wat is een BERA?

BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry. Het is een objectieve gehoortest die de zenuwactiviteit als reactie op geluiden meet. Dit gebeurt d.m.v. kleefelectrodes die op de schedel worden geplaatst.

Dit onderzoek kan gebruikt worden om de gehoordrempel te bepalen en om te lokaliseren waar in het auditieve systeem zich een probleem bevindt.

Een BERA onderzoek kan zowel bij volwassenen als bij kinderen afgenomen worden, in wakkere of slapende toestand (natuurlijke slaap, sedatie of narcose).

Voorbereidingen thuis:

Gebruik voor het onderzoek liefst geen crèmes of make-up op het gezicht. Dit is nadelig voor de electrode plaatsing.

In het ziekenhuis:

Op de dag van uw afspraak komt u een kwartier voor tijd zodat u zich eerst kan inschrijven.

Dit kan in de grote inkomhal aan de inschrijvingskiosk of aan het loket: u heeft uw identiteitskaart hiervoor nodig. U vermeldt dat u een afspraak heeft op de dienst NKO voor onderzoeken en welke arts u heeft verwezen.

Nadien komt u naar de raadpleging NKO (route 66, 1ste verdieping) en meldt u zich aan bij de balie. Gelieve een tolk te voorzien indien u zelf de Nederlandse, Engelse of Franse taal niet machtig bent.

Verloop onderzoek:

Om goed te kunnen meten, is het belangrijk dat we de huid eerst ontvetten en scrubben op de plaatsen waar de kleefelectrodes komen (achter de oren en op het voorhoofd). Vervolgens worden deze geplaatst en verbonden met kabels om de responsen op te meten. U krijgt een koptelefoon opgezet waardoor u soms luide, soms stillere klikgeluiden en ruis zal horen. Omdat de meting automatisch verloopt, moet u niet reageren op deze geluiden. Het is van belang dat u rustig bent en probeert te ontspannen tijdens de meting. Daarom zal de onderzoekstoel plat gelegd worden en het lokaal verduisterd.

De duur van het onderzoek hangt af van de resultaten die we tijdens de meting krijgen en het doel van de meting. Dit kan van 15 min tot 1 uur gaan.

HET IS BELANGRIJK DAT U TIJDIG AANWEZIG BENT EN MINSTENS 24U VOORAF ANNULEERT INDIEN U NIET AANWEZIG KAN ZIJN.