Doctor

Prof. Dr. Frank Declau

Frank Declau werd arts in 1985 aan de Universiteit Antwerpen. Zijn opleiding in het specialisme NKO deed hij in Antwerpen bij wijlen Prof. Jean Marquet. Hij werd NKO-arts in 1989. Nadien volgde hij zowel in binnen- als buitenland nog tal van post-doctorale opleidingen, onder andere in de oncologische heelkunde en rhinoplastie. In 1992 verwierf hij een bijkomend doctoraat (PhD) op zijn wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van het binnenoor. Hij is als gastprofessor aangesteld aan de Universiteit Antwerpen.  Hij is tevens voorzitter 2018 van de Koninklijke Belgische NKO vereniging.

In 1993 werd hij diensthoofd van de dienst NKO in het Sint-Vincentius ziekenhuis te Antwerpen en nadien overkoepelend diensthoofd NKO van campus St-Vincentius en St-Jozef binnen de GZA ziekenhuizen.

Hij heeft vele wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften en boeken op zijn naam en superviseerde het wetenschappelijk onderzoek van tal van medici (publicatielijst).  Hij is stagemeester voor ASO’s en stage verantwoordelijke voor medische studenten en studenten in de audiologie.

Hij wordt regelmatig gevraagd op nationale en internationale meetings om voordrachten te geven en deel te nemen aan panels met name rond aangeboren doofheid en universele gehoorscreening.  Hij is tevens lid van de Rhinoplasty Society of Europe en van de European Academy of Facial Plastic Surgery.

Website