Onze dienst doet mee met VIS-Flanders!

OVER VIS-FLANDERS, VESTIBULAR INFANT SCREENING-FLANDERS

Vestibular Infant Screening-Flanders (VIS-Flanders) is een project met financiële steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), waarbij de evenwichtsfunctie bij Vlaamse slechthorende baby’s wordt onderzocht aan de hand van een screeningstest op de leeftijd van 6 maanden. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen de vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen van de Universiteit Gent en de dienst Neus- Keel- en Oorheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Door de invoering van een evenwichtsscreening bij slechthorende baby’s van 6 maanden zullen evenwichtsproblemen vroegtijdig worden opgespoord om de impact hiervan op de verdere (motorische) ontwikkeling te beperken. De cervicaal vestibulair geëvokeerde myogene potentiaal (cVEMP) test zal gebruikt worden om deze screening af te nemen. Vlaanderen is hiermee de eerste regio wereldwijd die deze screening zal uitvoeren. Hierbij nemen alle officiële Vlaamse referentiecentra van Kind en Gezin deel.