Doctor

Dr. Dirk Vanden Abeele

Dr. Dirk Vanden Abeele behaalde het diploma doctor in de genees-, heel en verloskunde aan het UIA in 1989. Opleiding in de specialiteit neus-, keel- en oor- , hals en gelaatchirurgie bij wijlen prof. Marquet , prof. Van de Heyning en prof. Officiers aan het UIA/UZA in de vier jaren die daarop volgden.  Als algemeen NKO heeft hij, mede door meer dan 20 jaar praktijkervaring in de specifieke deelgebieden, toch een bijzondere interesse en bekwaamheid in oorchirurgie , neus- en sinusheelkunde alsook stempathologie. Naast zijn activiteit in het Sint Vincentiusziekenhuis sinds 1993 , is ook hij werkzaam , samen met Dr. Els Coen, in privé praktijk Godefriduskaai te Antwerpen en VZW Medisch Centrum Antwerpen , alwaar hij ook voorzitter is van de raad van bestuur.